CLB

We werken als school nauw samen met het CLB. Wij zien hen als partner die ons adviezen geeft en ondersteunt.

Aanspreekpersonen voor onze school:

Psycholoog:liesel.vinckx@clb-ami2.be
Maatschappelijk werker:ilse.martens@clb-ami2.be
Verpleegkundige:hilde.demeutter@clb-ami2.be

Vrij CLB Antwerpen Middengebied 2

Sint-Benedictusstraat 14B
2640 Mortsel
+32 34439020

Kardinaal Mercierplein 13
2500 Lier
+32 34808018

www.clb-ami2.be