Schoolbrochure

Met de schoolbrochure willen we het reilen en zeilen in onze school verduidelijken. Waar mensen samen leven is er nood aan regels en voorschriften die dit samenleven ordenen. Zo kunnen ouders en school samenwerken aan de opvoeding van hun kinderen.