Afwezigheden

Als je kind afwezig is, verwittig je de school (kleuterschool en lagere school) voor 9 uur en meld je de reden van afwezigheid.

Via mail
– Rechtsreeks naar de klasleerkracht(en) van je kind.
– Of naar het secretariaat van de school: info@sji-basisschool.be

Telefonisch:
03 322 53 54

Leerlingen van de lagere school bezorgen tegen de eerste schooldag na ziekte het juiste attest aan de klasleerkracht:

  • Een afwezigheid van maximum 3 opeenvolgende kalenderdagen (weekend telt dus mee): Gebruik de briefjes die meegegeven worden bij het begin van het schooljaar voor afwezigheid.
  • Heb je de 4 briefjes al opgebruikt of is je kind langer ziek? Dan is een doktersbriefje verplicht.
  • 5-jarige kleuters zijn ook leerplichtig.