Oudercomité

Vertegenwoordigers van de ouders vormen samen met de directeur en twee vertegenwoordigers van de leerkrachten het oudercomité op school. Onze ouderraad vergadert normaal gezien 1 x per maand op school.

Het oudercomité stelt drie belangrijke doelen voorop:

  • een open en constructieve samenwerking en informatiedoorstroming tussen school en alle ouders realiseren
  • een klankbord zijn voor de school naar praktische en inhoudelijke schoolwerking toe
  • de school concreet ondersteunen in de dagdagelijkse werking door acties en activiteiten te organiseren en ondersteunen met een zo groot mogelijk draagvlak bij de ouders

Het oudercomité heeft ondertussen een rijk aanbod van activiteiten uitgebouwd ten dienste van de school met o.a.

  • Wafelslag
  • Quiz
  • Leerlingenfuif
  • Carnaval op school
  • Verkeersactiviteiten zoals dodenhoek, fietsexamen
  • Ondersteuning bij schoolfeest, kerstmarkt, musical, sintfeest

We zien de werking en inbreng van ons oudercomité als een duidelijke meerwaarde voor onze concrete schoolwerking.