Zorg

Ieder kind is anders

We willen alle kinderen kansen geven om te groeien en te bouwen aan hun toekomst. In de klas maakt de leerkracht het verschil via een veilig klasklimaat, een krachtige leeromgeving en het realiseren van de basiszorg in de klas zelf.

Zorg dragen

Zorg dragen voor kinderen doe je niet alleen. Het zorgteam ondersteunt de klasleerkracht om een antwoord te geven op de specifieke zorgvragen van uw kind. We zien zorgvragen breed: leerproblemen, leervoorsprong, socio-emotionele problemen, gedragsproblemen,ā€¦

Realisatie

Zowel het kind, als de ouders willen we bewust betrekken in het realiseren van de zorg. We bekijken wat uw kind, in deze klas, op dit moment nodig heeft om te groeien.

Coƶrdinatie

De zorg op onze school wordt gecoƶrdineerd door juf Gerlinde (KS) en juf Hilde (LS). Zij werken nauw samen met het CLB.