Leerlingenraad

Inbreng van leerlingen

Als school vinden we de inbreng van leerlingen belangrijk. Samen maken we immers school door ieders inbreng op zijn/haar niveau (directie, personeelsteam, leerlingen, ouders). Door leerlingen te betrekken in schoolafspraken en het dagelijkse schoolleven, zorgen we ervoor dat hun betrokkenheid zo groot mogelijk is.

Vertegenwoordigers per leerjaar


Vanaf het vierde leerjaar worden binnen de klas vertegenwoordigers per leerjaar gekozen. Vooraf worden de thema’s die aan bod zullen komen vastgelegd zodat dit eerst uitgebreid aan bod kan komen in de klas zelf. Voor de leerlingen van de eerste graad bespreekt de klastitularis samen met de kinderen het thema en worden de suggesties en aandachtspunten doorgespeeld aan de leerlingenraad.

Thema’s die besproken kunnen worden

de inrichting van de speelplaats
de organisatie en het gebruik van de sportvelden op school
afval op school

De leerlingenraad vergadert in principe 1 x per trimester.