Afwezigheden

Als je kind afwezig is, verwittig je de school (kleuterschool en lagere school)

Je verwittigt de school voor 9 uur en je meldt de reden van afwezigheid.

  Via mail 

  • Rechtsreeks naar de klasleerkracht(en) van je kind via …………………This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Of naar het secretariaat van de school: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Telefonisch op het nummer 03 322 53 54

 

  • Vanaf dit schooljaar zijn 5-jarige kleuters ook leerplichtig.
  • Leerlingen van de lagere school bezorgen nadien een ziektebriefje aan de leerkracht. Je gebruikt de briefjes die meegegeven worden bij het begin van het schooljaar voor een afwezigheid van maximum 3 opeenvolgende kalenderdagen (weekend telt dus mee). Heb je de 4 briefjes al opgebruikt, dan is een doktersbriefje verplicht. Is je kind langer ziek, ook dan is een doktersbriefje verplicht.