Schoolreglement

Inschrijven in onze school houdt in dat je als ouder akkoord gaat met het volledige schoolreglement. Bij wijzigingen moet je als ouder opnieuw schriftelijk akkoord gaan. Een wijziging aan het schoolreglement treedt slecht effectief in werking op 1 september van het daaropvolgend schooljaar.

Een papieren versie van het schoolreglement is te verkrijgen op eenvoudig verzoek.

image joske geen achtergrondKlik op de foto of op deze tekst om het document te lezen